Jos viesti ei näy oikein, avaa se selaimessa
 
 
header__proep4.jpg
 
 
PÄÄKIRJOITUS: PALVELUJEN SAATAVUUS ON SAAVUTUS
 
 

"Maakuntauudistus mullistaa palvelujen tuottamisen tavat ja rakenteet. Palvelujen avaaminen markkinoille tuo uudenlaista dynamiikkaa myös niiden alueellisessa sijoittumisessa. Entisessä maailmassa kuntapohjainen palvelurakenne oli rakenteeltaan hyvin vakaa ja muutokset olivat hitaita. Tulevassa maailmassa palvelut todennäköisesti syntyvät, häviävät ja muuttavat muotoaan markkinoiden kehityksen ja kysynnän mukaan kiihtyvällä tahdilla. Kaikkinaiset pyrkimykset sementoida palvelurakenne hallinnollisilla päätöksillä tulevat markkinoiden avautumisen myötä kohtaamaan suuria paineita. Parhaimmillaan uusi dynamiikka tarkoittaa tehokkaampaa ja kysyntään paremmin vastaavaa palvelurakennetta. Pahimmillaan ohuemman kysynnän alueilla palvelujen tarjonta heikkenee ja etääntyy entisestään. Vastaavasti suuren kysynnän alueilla markkinat voivat ylikuumentua ja voi syntyä epätervettä kilpailua. Toivottavasti löydämme maakunnassa tasapainon tässäkin asiassa."


LUE LISÄÄ »
 
 
 
emailer_banneri_matkailuselvitys_180x137.jpg
 
Matkailun vaikutukset maakunnassa selvitetty
 
 
Matkailun vaikuttavuutta Etelä-Pohjanmaalla on seurattu säännöllisesti neljän vuoden välein tehdyn matkailun tulo- ja työllisyysselvitysten avulla. Etelä-Pohjanmaan välitön matkailutulo vuonna 2016 oli 331 milj. euroa ja välillinen matkailutulo 177 milj. euroa. Matkailun kokonaishyöty  Etelä-Pohjanmaalle oli noin 626 milj. euroa.
 
emailer_banneri_senioritanssit_pieni_180x137.jpg
 
Kulttuurihyvinvointi tapetilla maakunnassa
 
 
Liiton järjestämä Kulttuuri-hyvinvoinnin palvelutuotanto Etelä-Pohjanmaalla -hanke tukee paikallisen palvelutuotannon kasvua ja vahvistumista. Tavoitteena on koota yhteen ja organisoida hyvinvointia edistävien taide- ja kulttuuri-palveluiden tuottamisesta kiinnostuneet toimijat. 

 
emailer_banner_vt3_180x137.jpg
 
Kolmostien kehittäminen vauhtiin
 
 

"Valtatie 3 on Suomen ruokahuoltoputki ja lisäksi merkittävä kaupan kuljetusputki sekä teknologiateollisuuden kuljetusväylä. Pitäkää huolta siitä, että maakunnat pysyvät Suomen kasvukäytävässä mukana", patisti liikenteen asiantuntija, professori Jorma Mäntynen toukokuun lopussa järjestetyssä Valtatie 3 -seminaarissa Kurikassa.

 
 
 
emailer_banneri_omamaakunta_264x250.jpg
 
Ministeriöt ja Kuntaliitto kylässä
 
 
Huhtikuun viimeinen viikko oli huippuvierailujen aikaa liitossa. Ministeriöt aloittivat yhteisen Oma maakunta -kiertueensa Seinäjoelta tiistaina ja saman viikon perjantaina Kuntaliitto toi muutostukiklinikkansa Framiin.


 
 

Muuta ajankohtaista:

Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus

- Hallitus on tarkentanut perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta uudistuksen etenemistä ja laatinut eduskunnalle vastineen, joka on luovutettu sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Lue alkuperäinen artikkeli kokonaisuudessaan alueuudistus.fi-sivustolta >> 

- Tämänhetkisten tietojen mukaan eduskunta ei tulisi äänestämään maakunta- ja sote-uudistuksen lakipaketeista ennen kuin aikaisintaan elokuun lopussa tai syyskuulla. Näin ollen maakuntavaalien järjestäminen onnistuisi aikaisintaan ensi vuoden alkupuolella tai ehkä vasta eduskuntavaalien yhteydessä. Tämä puolestaan vaikuttaisi maakuntien mahdollisuuksiin aloittaa toimintansa suunnitellusti vuoden 2020 alussa.
- Etelä-Pohjanmaan sote-palvelurakenteen ja -verkon valmistelua jatketaan 1+7-mallin pohjalta. Lue tiedote kokonaisuudessaan uusiep.fi-sivustolta >> 
- Maakunnalliset vanhus- ja vammaisneuvostot  sekä nuorisovaltuusto ovat aloittaneet toimintansa Etelä-Pohjanmaalla. Ennakoivalla käynnistämisellä tuetaan ryhmien roolia maakunnan toiminnan suunnittelussa, valmistelussa, toteutuksessa ja seurannassa.  Lue lisää >> 

Suomen päärata TEN-T-ydinverkkokäytäviin

Euroopan komissio ehdottaa Suomen pääradan mukaan ottamista EU:n liikenneverkon ydinkäytäviin. Päätös mahdollistaa EU-rahoituksen hakemisen pääradan investointeihin ja merkittävän lisäresurssin hyödyntämisen Seinäjoki–Tampere-yhteysvälin kehittämiseksi välittömästi tarvittavaksi kaksiraiteiseksi osuudeksi. Lue lisää >> 

Haja-asutusalueiden laajakaistarakentamisen valtiontuki on nyt haettavissa

Haja-asutusalueiden laajakaistarakentamisen valtiontuki on nyt haettavissa Isjoella, Karijoella, Kauhajoella, Kurikassa, Lappajärvellä ja Teuvalla. Hakemukset on toimitettava 3.8.2018 mennessä. Lue lisää >> 

Vaihemaakuntakaavasta III saatuja lausuntoja käytiin läpi viranomaisneuvottelussa

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan toinen viranomaisneuvottelu pidettiin 19.6. Kaavan teemoista keskustelua ovat herättäneet etenkin turvetuotanto ja suoluonnon suojelu, jotka nousivat vahvimmin esiin myös viranomaisten kaavaehdotuksesta antamissa lausunnoissa ja viranomaisneuvottelussa. Lue lisää >> 

Eurooppa-päivää 9.5. juhlittiin Seinäjoella hankemessuilla
Etelä-Pohjanmaalla käynnissä olevat EU-hankkeet esittäytyivät Eurooppa-päivänä 9.5.2018 Seinäjoen kaupunginkirjaston Jaaksi-salissa järjestetyillä EU-hankemessuilla. Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskuksen järjestämillä messuilla oli mukana laaja kirjo erilaisia kehittämishankkeita kahdeksasta eri rahoitus-ohjelmasta. Lue lisää >> 

Syksyn EAKR-haku on avoinna 5.10.2018 saakka

Etelä-Pohjanmaan alueellisen EAKR-rahoituksen haku on käynnissä ja päättyy 5.10.2018. Pirkanmaan liitossa Etelä-Pohjanmaan alueellisesta rahoituskehyksestä on haettavana noin 1 200 000 €.  Lue lisää >>

Vielä ehtii! AIKO-rahoitusta on haettavana noin 300 000 €
AIKO-rahoituksessa on jatkuva haku. Hankkeilla on toteutusaikaa enintään 30.4.2019 saakka. Lue lisää >>

Juttusarja EU-rahoituksesta

Eurooppa-päivän innoittamana ja osa EU in my Region -kampanjaa Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus toteutti juttusarjan EU-rahoituksesta ja sen hyödyntämisestä alueellamme. Lue lisää >> 

Merkkaa kalenteriin: Tulevaisuusfoorumi työn murroksesta 28.8.
Seinäjoella järjestetään 28. elokuuta tulevaisuusfoorumi, jossa käsitellään työn murroksen keskeisimpiä ilmiöitä, vaikutuksia ja pohditaan ratkaisuja aluetasolla. Lue lisää >> 


Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenteri nyt ruotsiksi ja englanniksi!

Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenterista on julkaistu kieliversiot ruotsiksi ja englanniksi. Kieliversiot palvelevat maakunnan vieraskielistä väestöä sekä kansainvälisiä matkailijoita. Tapahtumatietojen kääntämisessä on lisäksi käytössä Googlen konekäännöspalvelu, jota hyödynnetään samaan tapaan kuin monilla verkkosivustoilla ja sosiaalisen median palveluissa. Lue lisää >> 

Vastaa kulttuurin kehittämistä koskevaan kyselyyn!
Etelä-Pohjanmaan liitto päivittää Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategiaa Etelä-Pohjanmaa - Jotakin parempaa vuosille 2019–2025. Kysely on tärkeä osa maakunnan kulttuuristrategian päivitysprosessia. Vastaamalla kyselyyn pääset vaikuttamaan kulttuurin kehittämiseen maakunnassa, näkemyksesi ovat siis tärkeitä! Lue lisää >> 

Osaavan työvoiman saatavuus tilastojen valossa
Osaavan työvoiman saatavuus on aihe, joka on noussut Suomessa julkiseen keskusteluun. Se, että työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt, on hyvä uutinen, mutta työnhakijoiden vähentyminen on johtanut siihen, että työntekijöiden löytäminen on muuttunut entistä vaikeammaksi. Lue lisää >> 

Tilastotietoa toisen asteen koulutuksesta
Etelä-Pohjanmaalla päättää vuosittain peruskoulun noin 2 200 nuorta. Peruskoulussa nuoret saavat yleissivistävän koulutuksen, jonka jälkeen siirtyminen toisen asteen opintoihin on toivottavaa.  Maakunnan peruskoulun 9. luokan päättäneiden siirtyminen toisen asteen tutkintoon johtavaan koulutukseen on parantunut koko 2000-luvun ajan. Lue lisää >> 

Mitä EU:n uusi tietosuoja-asetus tarkoittaa liitossa?

EU:n tietosuojauudistus astui voimaan 25.5.2018, ja myös Etelä-Pohjanmaan liitto on sen johdosta laatinut tietosuojalausunnon sekä henkilörekisterien tietosuojaselosteet ja tarkistanut muutoinkin tietoturvakäytäntönsä. Lue lisää >> epliitto_kesäsulku18_fb2.jpg
 
 
Etelä-Pohjanmaan liitto  
Etelä-Pohjanmaan liitto
PL 109
60101 Seinäjoki
Kampusranta 9 C
Frami, 4. kerros
 
 
Register: Etelä-Pohjanmaan liitto   ::   Copyright © 2015   ::   All rights reserved.
 
 
Peruuta uutiskirje