Jos viesti ei näy oikein, avaa se selaimessa
 
 
paakuva_eutietokeskus.jpg
 
 
Alkuvuoden EU-uutiset Etelä-Pohjanmaalta ja Euroopasta
 
 

Vuosi on lähtenyt liikkeelle vilkkaissa tunnelmissa niin Etelä-Pohjanmaalla kuin Euroopassa. Tässä uutiskirjeessä kootusti uutisia sekä maakunnasta että Euroopasta. Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus toivottaa kaikille antioisia lukuhetkiä ja mukavaa alkanutta vuotta!


Uutisia maakunnasta


Interreg Europe -hankkeiden päätösseminaarit  


Etelä-Pohjanmaan liitossa meneillään olevista Interreg Europe -hankkeista kolme saavuttaa aktiivivaiheensa päätöksen maaliskuun loppuun mennessä. Hankkeissa onkin viime kuukaudet työstetty ahkerasti alueellisia toimintasuunnitelmia, joihin kirjattuja toimenpiteiden toteutumista on tarkoitus seurata hankkeiden seuraavassa, monitorointivaiheessa. Alueellisia toimintasuunnitelmia tullaan esittelemään hankkeiden päätösseminaareissa maaliskuun aikana.


Niche action plan 9.3.2018

Seminaarinsarjan aloittaa ruokaketjun innovatiivisuutta kehittävä NICHE-hanke perjantaina 9.3. Seinäjoella. Toimintasuunnitelman lisäksi tilaisuudessa kuullaan tuloksia hankkeen aikana tehdystä yritysten innovatiivisuuskartoituksesta, ruokaprovinssin eteen tehdystä kehittämistyöstä sekä paikallisen yrittäjän näkemyksiä ruokaketjun kehittämisestä. AB Seinäjoki hanke järjestää ennen tilaisuuden alkua myös yhteisen ryhmäkuvan aluseen ruokatoimijoiden kanssa klo. 12:30 lähtien.
Aika: Pe 9.3. klo 13-15
Paikka: Seinäjoki, Frami B, Auditorio 3   


Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Soila Mäntymaa, soila.mantymaa@seamk.fi / 040 868 0604.


Uutta liiketoimintaa kiertotaloudesta 20.3.2018

Pk-yritysten kiertotaloutta edistävän CESME-hankkeen kumppanit järjestävät Seinäjoella kiertotalouden ajankohtaisseminaarin. Hankkeen aikana luodun Etelä-Pohjanmaan kiertotalouden toimintasuunnitelman lisäksi seminaarissa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja etenkin muovien ja tekstiilien kierrättämiseen liittyvästä kansallisesta kehittämistoiminnasta. Tutustu tapahtuman tarkempaan ohjelmaan täältä.
Aika: Ti 20.3. klo 13-17
Paikka: Seinäjoki, Frami B, Auditorio 1


Lisätiedot: Hanna Meriläinen, hanna.merilainen@etela-pohjanmaa.fi / 0400 241813.


WHAT’S NEXT - Etelä-Pohjanmaan digitaalinen tulevaisuus 26.3.2018 Kauhajoella

Maaseutu- ja kaupunkialueiden digitaalisuutta edistävän ERUDITE-hankkeen päätösseminaari järjestetään maanantaina 26.3.2018 Kauhajoella, Teknologiakeskus Logistialla. Toimintasuunnitelman lisäksi tilaisuudessa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja mm. maaseudun ja hyvinvointipalvelujen digitaalisesta tulevaisuudesta, tulevaisuuden älykkäistä kylistä ja älykkäistä ympäristöistä. Näiden lisäksi tapahtumassa kuullaan mielenkiintoinen tulevaisuuspuheenvuoro kansallisesti mainetta niittäneeltä futuristi ja tietokirjailija Elina Hiltuselta.
Aika: Ma 26.3.2018 klo 12 -16:00
Paikka: Logistia-Sali, Teknologiakeskus Logistia, Kauhajoki


Lisätiedot ja ilmoittautumiset osoitteesta: http://sek.suupohja.fi/seminaari.


Infotilaisuuksia EU-rahoituksesta ja kansanvälistymisestä


Kuluvalla viikolla on tarjolla tietoa myös EU-rahoituksessa alueen Leader-ryhmien järjestämänä.


EU-hankeinfo Lapualla 7.3.

Leader Aisapari järjestää keskiviikkona 7.3. EU-hankeinfon Lapualla Kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa. Tilaisuudessa esitellään etenkin Kansalaisten Eurooppa ja Erasmus+-ohjelman mahdollisuuksia Opetushallituksen vastaavan asiantuntijan Mauri Uusilehdon johdolla.

Aika: Ke 7.3. klo 13-16

Paikka: Alajoki-sali, Kulttuurikeskus Vanha Paukku, Lapua


Lisätiedot: Susanna Mäki-Oversteyns, susanna.maki-oversteyns@aisapari.fi


Kaikkien kansainvälisyys -tilaisuus Kauhajoella 8.3.

Leader Suupohja järjestää puolestaan Kauhajoella torstaina 8.3. infotilaisuuden kansainvälistymisestä. Mauri Uusilehto nähdään myös Kauhajoella esittelemässä Youth in Action ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmia. Lisäksi tilaisuudessa kuullaan Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskuksen esittely sekä vierailevan Leader-ryhmän kokemuksia kansainvälistymisestä.

Aika: To 8.3.2018, klo 13-15

Paikka: InnoLabra, Teknologiakeskus Logistia, Kauhajoki


Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Mirka Mäki-Kala, mirka.maki-kala@leadersuupohja.fi / p. 0400 474 880.


Ruokahävikin vähentämisen malleja esiteltiin kansainvälisille vieraille


Ruokahävikin vähentämistä edistävän Ecowaste4Food -hankkeen kansainvälinen partneritapaaminen järjestettiin tammikuun puolivälissä Etelä-Pohjanmaalla. Noin 25 hengen kansainvälinen ryhmä pääsi tutustumaan erilaisiin käytäntöihin ja malleihin, joiden avulla maakunnassa torjutaan ruokahävikkiä. Ranskasta, Espanjasta, Italiasta, Kreikasta, Puolasta ja Iso-Britanniasta saapuneet asiantuntijat tutustuivat mm. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kiertotaloushankkeisiin ja -osaamiseen, ruokahävikin vähentämiseen alakouluissa sekä Atrian ruokahävikin estämisen toimenpiteisiin. Lue lisää vierailun sisällöstä ja vierailukohteista täältä


EU-tietokeskus mukana Opinlakeus-messuilla


Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus osallistui tänäkin vuonna Seinäjoki Areenalla järjestetyille opinlakeusmessuille. Messuilla vieraili tänäkin vuonna yli 10 000 kävijää. EU-tietokeskuksen osastolla oli jaossa tietoa niin liikkuvuuteen kuin EU:n perusasioihin liittyen. Osastolla kartoitettiin kyselyn kautta myös nuorten kansainvälistymisaikeita.

LUE LISÄÄ>>


SeAMKin hankkeet esillä hankemessuilla


Seinäjoen ammattikorkeakoulu järjesti tammikuussa Farmilla hankemessut, jossa esille pääsivät etenkin Seamkissa meneillään olevat hankkeet. Etelä-Pohjanmaan liiton kansainvälistymisen tehtäväalueella alkuvuodesta harjoittelua suorittanut Mikael Vainio vieraili messuilla ja selvitti millaisia EU-rahoitteisia ja kansainvälisiä hankkeita Seamkissa on meneillään.

LUE LISÄÄ>>Uutisia Euroopasta


Bulgaria aloitti EU:n puheenjohtajana


EU:n puheenjohtajuus siirtyi vuoden vaihteessa Virolta Bulgarialle, joka jatkaa Viron aloittamaa 18 kuukautta kestävää puheenjohtajan työohjelmaa. Bulgarian puheenjohtajakaudella keskitytään mm. konsensuksen luomiseen EU:n kansalaisten turvallisuutta parantamalla ja maahanmuuttoa tehokkaasti hallitsemalla, kilpailukykyyn sisämarkkinoita vahvistamalla sekä koheesioon talouskasvuun investoimalla sekä työpaikkojen yhtenäisyyttä ja yhteisvastuuta varmistamalla. Tutustu Bulgarian puheenjohtajuus kauteen täältä.


Komissio antoi talven talousennusteen


Komissio antoi helmikuun alussa niin sanotun talouden väliennusteen, jonka mukaan sekä euroalueen että koko EU:n talouden arvioitiin kasvaneen vuonna 2017 keskimäärin 2,4 %, mikä on nopeammin kuin koskaan kymmenen viime vuoden aikana. Myös Suomen talous kasvoi viime vuonna huomattavasti, jopa yli EU:n keskiarvon 3,3 %. Kasvun odotetaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Vuonna 2018 EU:n keskiarvon odotetaan kasvavan 2,3 % ja vuonna 2019 2,0 %. Vastaavat ennusteet Suomen kohdalla ovat vuonna 2018 2,8 % ja vuonna 2019 2,5 %.

LUE LISÄÄ>>


Keskustelu tulevan monivuotisen rahoituskauden sisällöstä käy vilkkaana


Euroopan komissio esitteli helmikuun puolivälissä vaihtoehtoja tulevan, vuoden 2020 jälkeisen EU:n pitkän aikavälin talousarvioksi sekä tarjosi myös faktatietoa EU-rahoituksella saavutetuista tuloksista ja EU:n lisäarvosta. Lisäksi komissio kuvasi tiedonannossaan seurauksia siitä, millaisia seurauksia uuden monivuotisen rahoituksen viivästyminen olisi mm. opiskelijoille, tutkijoille ja monille muille rahoituksen saajille. Tulevaa rahoituskautta puhuttavia aiheita ovat olleet mm. unionin ulkorajojen turvaaminen, aito Euroopan puolustusunioni, digitaalisen siirtymän tukeminen Euroopassa sekä EU:n koheesio- ja maatalouspolitiikkojen tehostaminen. Myös Brexitin vaikutus tulevaan rahoituskauteen on aiheuttanut oman pään vaivansa. Tutustu komission tiedonantoa koskevaan lehdistötiedotteeseen täältä ja komission monivuotista rahoituskehystä koskeviin asiakirjoihin täältä.


EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmilla suuri merkitys Suomen innovaatiotyölle


Valtioneuvoston kanslia julkaisi helmikuun alussa selvityksen EU:n tutkimuksen ja innovaatiopolitiikan vaikutuksista suomalaisille innovaatioille. Selvityksen mukaan EU:n puiteohjelmien merkitys Suomelle on suuri ja etenkin rahoituksella on merkittäviä vaikutuksia. Puiteohjelmista etenkin Horisontti 2020 -ohjelmalla on ollut suuri merkitys ja suomalaiset ovat olleet siinä hyvin aktiivisia. Hyötyjä ovat olleet mm. tutkimustiedon kartuttaminen, kansainvälisten kumppanuuksien ja verkostojen syntyminen sekä mahdollisuus hyödyntää omaa osaamista täydentäviä resursseja. Suomalaisten hakumenestyksessä olisi kuitenkin parannettavaa ja se on ollut muihin verrokkimaihin heikompaa.
LUE LISÄÄ>>

Komissio julkaisi Brexit-eropaperin luonnoksen


Komissio julkaisi helmikuun lopulla luonnoksen Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisestä erosopimuksesta. Luonnos pohjautuu edellisvuoden joulukuussa annettuun Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen neuvottelijoiden yhteiseen raporttiin, jonka sisältö esitettiin luonnoksessa lainsäädäntönä. Lisäksi luonnokseen kirjattiin ehdotuksia raportin ulkopuolelle jääneistä asioista. Erosopimus koostuu kuudesta osasta, joita ovat: alkusäännökset, kansalaisten oikeudet, muut eroamiseen liittyvät kysymykset, taloudellisen selvitysratkaisu, siirtymäjärjestelyt ja institutionaaliset määräykset. Lisäksi sopimukseen tullaan liittämään Irlantia/Pohjois-Irlantia koskeva pöytäkirja. Erosopimuksen luonnoksesta kuullaan seuraavaksi jäsenvaltioita ja Euroopan parlamenttia, minkä jälkeen siitä neuvotellaan Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Lopullinen erosopimus astuu voimaan 30. maaliskuuta 2019, jolloin Iso-Britannia jättää Euroopan unionin.
LUE LISÄÄ>>


Vuoden 2018 kulttuuripääkaupungit Hollannista ja Maltalta


Euroopan kulttuuripääkaupungit vuonna 2018 ovat Leewarden-Friesland Hollannista ja Valletta Maltalta. Mikäli olet siis suunnitellut Hollantiin tai Maltalle matkaamista, niin tänä vuonna jos milloin kannattaa pistää suunnitelmat toteen. Leewarden-Friselandenin teemana on avoimuus ja avoin mielenmaisema. Tavoitteena onkin toteuttaa kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumia ja projekteja avoimesti erilaisissa yhteisöissä. Vallettassa taas teemaksi on nostettu laajemmin koko saarivaltion kulttuuri ja historia. Tutustu lisää kulttuuripääkaupunkien ohjelmiin täältä: Leeuwarde-Friesland ja Valletta

 
 
 
kysely.png
 
Julkinen kuuleminen EU:n hallinnosta auki 9.3. saakka!
 
Euroopan parlamentti kerää kansalaisten kokemuksia, käsityksiä ja odotuksia Euroopan unionin hallinnosta. Kuulemisella kartoitetaan yritysten ja kansalaisten vuorovaikutusta EU:n toimielinten kanssa, EU-lakien tosiasiallista täytäntöönpanoa ja mahdollisia puutteita. Kuulemisen tuloksia on tarkoitus hyödyntää mm. mahdollisen EU:n hallintolain kehittämisessä. Kuuleminen on voimassa 9.3.2018 saakka!
 
 
 
 
Kulttuuriperintövuoden osallistavien hankkeiden haku auki 12.3. saakka!
 

Vuonna 2018 EU:ssa vietetään Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta. Teemavuoden koordinaattorina Suomessa toimii Museovirasto, jolla on paraikaa auki haku teemavuoden osallistaviin hankkeisiin. Hankkeiden odotetaan kehittävän uusia toimintamuotoja, joilla edistetään vuorovaikutusta sekä yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta yhteiseen kulttuuriperintöön.  Haku käynnistyi 12.2.2018 ja on avoinna 12.3.2018 saakka.

 
 
 
kulttuurip.jpg

OLETKO KÄYTTÄNYT EU-TIETOKESKUKSEN PALVELUITA ÄSKETTÄIN?
Anna palautetta!
 
epliitto_logo_valk.png  
EU-tietokeskus 
eu-tietokeskus@etela-pohjanmaa.fi
Frami, 4. kerros
Kampusranta 9 C / PL 109
60101 Seinäjoki
+358 40 024 1813
europe_direct_small.png
 
footer-divider_valk.png
 
Register: Etelä-Pohjanmaan liitto   ::   Copyright © 2015   ::   All rights reserved.
 
 
Peruuta uutiskirje