Jos viesti ei näy oikein, avaa se selaimessa
 
 
paakuva_eutietokeskus.jpg
 
 
TULEVAISUUDEN POHDINTAA JA AKTIIVISTA HANKETOIMINTAA
 
 

Euroopan loppukevät ja alkukesä ovat olleet jälleen vilkkaita. Britanniassa saatiin yllättävä vaalitulos, kun konservatiivipuolue menetti enemmistön parlamentin alahuoneessa. Tämän on spekuloitu johtavan Britannian kannalta pehmeämpiin eroneuvotteluihin, mutta toisaalta vaikeuttavan neuvottelujen etenemistä Theresa Mayn heikentyneen aseman myötä. Vaikka Brexit onkin kokonaisuudessaan kaikille menetys, on se kuitenkin yhtenäistänyt jäljelle jäävän EU27:n näkemyksiä. Euroopan komissio onkin kuluneen kevään ja alkukesän aikana käynnistänyt vilkkaat keskustelut Euroopan unionin tulevaisuudesta. Maaliskuun alussa ilmestyneen Euroopan tulevaisuutta koskevan valkoisen kirjan jälkeen se on julkaissut viisi tarkempaa pohdinta-asiakirjaa eri politiikka-aloilta. Huhtikuun lopussa julkaistiin ensimmäinen pohdinta-asiakirjan Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta. Toukokuun puolessa välissä julkaistiin toinen asiakirja Euroopan globaalista hallinnasta. Kolmas, toukokuun lopussa ilmestynyt pohdinta-asiakirja käsitteli Euroopan raha- ja talousliittoa ja neljäs, kesäkuun alussa julkaistu asiakirja käsitteli Euroopan puolustus- ja turvallisuusyhteistyön syventämistä. Aivan kesäkuun lopussa julkaistiin myös viides pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta.


Kulunut kevät ja alkukesä ovat olleet aktiivisia myös Etelä-Pohjanmaalla. Saimme toukokuun alussa positiivisia rahoitusuutisia Itämeren Interreg -ohjelmasta, josta hyväksyttiin viisi hanketta, jossa on mukana eteläpohjalaisia toimijoita. Kesäkuun alun tapahtumien aikana maakunnassamme on vieraillut myös paljon kansainvälisiä vieraita. Food Business Summit -tapahtuman aikaan Seinäjoella vieraili kahden Interreg Europe -hankkeen (NICHE ja SmeOrganics) väkeä. Samaan aikaan myös EP-liiton ystävyysalueelta Irlannin Louthista saapui ryhmä vierailijoita tutustumaan alueemme kehittämispöhinään. Farmareiden aikaan EU-tietokeskuksen esittelypisteellä toimintaansa esittelivät myös Itämeren Interreg -ohjelmasta rahoitettavan EmpInno -hankkeen edustajat. Farmareiden aikaan Etelä-Pohjanmaan liitto järjesti Framilla seminaarin Euroopan aluekehityksen tulevaisuudesta, jossa kuultiin puheenvuoroja suoraan Euroopan aluekehityksen ytimestä.


Tähän uutiskirjeeseen on koottu kattava paketti yllämainituista asioista niin unionin kuin maakunnan tasolta. Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus toivottaa antoisia lukuhetkiä ja aurinkoista kesää kaikille lukijoille!


KUULUMISIA MAAKUNNASTA


Kyselytutkimus Farmareilta: Kävijöiden tulevaisuuskuvat Euroopan unionista positiivisia


Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus osallistui kesäkuun puolessa välissä Seinäjoella järjestettäville Farmari-messuille. Esittelypisteellä oli jaossa rutkasti EU-tietoutta aina yleisistä aiheista maaseudun kehittämiseen. Kävijöitä osastolla riitti mukavasti ja materiaalitkin menivät kaupaksi hyvin. Osastolla järjestettiin myös kysely Euroopan unionin tulevaisuusskenaarioista, johon saatiin erittäin kiitettävästi vastauksia. Kysely pohjautui komission viime maaliskuun alussa julkaisemaan valkoiseen kirjaan Euroopan tulevaisuudesta, jossa esitettiin viisi skenaariota EU:n tulevaisuudesta.


Vastausten perustella voidaan todeta, että messuilla vierailleet suhtautuvat EU:hun varsin positiivisesti. Noin 42 prosenttia vastaajista toivoi, että tulevaisuuden EU:ssa tehtäisiin entistä tiiviimpää yhteistyötä eri alueilla ja kaikkien EU27 jäsenvaltioiden kanssa yhtenäisesti. Luottamus toiveiden toteutumiseen ei kuitenkaan ollut yhtä vahvaa, sillä samaisen skenaarion todelliseen toteutumiseen uskoi enää vain noin 20 % vastaajista. Uskomusta koskevissa vastauksissa korostui jonkin verran ensimmäinen skenaario, jossa EU jatkaa toimintaansa samaan tapaan ilman suurempia muutoksia.

LUE LISÄÄ>>


Täysikäsi EU-rahoitusta Etelä-Pohjanmaalle


Toukokuun lopussa Etelä-Pohjanmaalle saatiin erittäin hyviä uutisia Itämeren Interreg -ohjelmasta, kun kaikki viisi hanketta, joissa on mukana eteläpohjalaisia toimijoita, saivat myönteisen rahoituspäätöksen. Nyt rahoitettavien hankkeiden kokonaisvolyymi on noin 18 miljoonaa euroa, joista maakunnan toimijoille tulee yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Suurimmat hankepotit menivät Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologiakeskus EPTEK Ry:lle sekä lapualaiselle Thermopolikselle. EPTEK on mukana kolmessa hankkeessa ja Thermopolis kahdessa. Rahoitusta saavat hankkeet ovat energiatehokkuusshanke Co2mmunity (Thermopolis ja Etelä-Pohjanmaan liitto), LowTemp-kaukolämpöverkkohanke (Thermopolis ja Kurikan kaukolämpö), maaseutualueiden tavaroiden ja ihmisten liikkuvuutta kehittävä Mamba-hanke (EPTEK ja Etelä-Pohjanmaan liitto), nuorten syrjäytymistä ehkäisevä Baltic City Prevention -hanke (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, EPTEK ja Seinäjoen terveyskeskus) sekä ProVaHealth-hanke (EPTEK).  Positiivista on myös se, että kuudesta toimijasta kaksi on uusia toimijoita.

LUE LISÄÄ>>


UUTISIA EU:STA


Ensimmäiset Brexit-neuvottelut käytiin olosuhteisiin nähden hyvässä hengessä


Ensimmäiset viralliset neuvottelut Britannian ja EU:n kanssa käytiin kesäkuun 19. päivä. Neuvottelujen asialistalla oli etenkin EU-kansalaisten asema Britanniassa ja brittien asema EU-maissa eron jälkeen. Neuvotteluja käytiin myös Britannian maksuvastuista eron jälkeen. Kummatkin osapuolet haluavat taata kansalaisten aseman eron jälkeen, joskin erimielisyyksiäkin tämän toteuttamisesta on tullut vastaan. Britannia julkaisi ehdotuksen Britanniassa asuvien EU-kansalaisten oikeuksista, joka ei ole saanut kovin hyvää vastaanottoa EU-puolella. Vääntöä asiasta tullaan varmasti siis jatkossa vielä käymään.


EU on ottanut tiukan kannan myös neuvottelujen eteenpäin viemisestä. Myönnytyksiä neuvottelujen aikatauluihin ei haluta antaa, vaan neuvottelut halutaan käydä loppuun niille annetussa määräajassaan.  Myös Britannian on ollut taipuvainen näihin vaatimuksiin. Yllättävästä vaalituloksesta huolimatta Britanniassa ajetaan edelleen kovaa brexitiä, jossa Britannia jättäisi kokonaan sisämarkkinat, tulliliiton ja työntekijöiden vapaan liikkuvuuden mahdollisuuden. Neuvotteluja tullaan käymään tulevassa kerran kuukaudessa viikon ajan. Heinäkuussa neuvotellaan jälleen kansalaisten oikeuksista, elokuun lopussa Irlannin kysymyksestä ja syyskuussa raha-asioista.

LUE LISÄÄ>>


Suomi kolmas EU:n innovaatiovertailussa


Suomi sijoittui jälleen kolmanneksi vuoden 2016 tietoihin perustuvassa Euroopan maiden innovaatiovertailussa. Ruotsi on jo toista kertaa vertailun ykkönen. Kakkossijalle vertailussa ylsi Tanska. Kärkikolmikko on siis sama kuin edellisessä vuonna 2010 tehdyssä vertailussa. Yleisesti EU:n innovaatiokyky on kasvanut viime vertailusta, mutta kehittyminen on kuitenkin edelleen epätasaista eri puolella Eurooppaa. Nopeinta kasvuvauhti on ollut Liettuassa, Maltassa, Alankomaissa, Itävallassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Maailmanlaajuisesti EU:n innovaatiotoiminta on saavuttamassa Kanadan ja Yhdysvallat, mutta Etelä-Korea ja Japani kasvattavat etumatkaansa.


Suomea koskevan maakohtaisen raportin mukaan innovaatiokyky on laskenut hieman (-5,1 %) vuoden 2010 tasosta. Tästä huolimatta Suomi sijoittuu kuitenkin edelleen innovaatiojohtajiin ja on johtava maa etenkin rahoituksen ja tuen alueella. Suomen vahvuuksia ovat raportin mukaan henkilöstöresurssit, innovaatiomyönteinen ympäristö sekä houkuttelevat tutkimusjärjestelmät. Suhteellisia heikkouksia löytyy taas myynnistä ja työllistämisestä.

LUE LISÄÄ>>


Euroopan komissio esitteli vuoden 2017 maakohtaiset talouspolitiikkaa koskevat suositukset


Komissio esitteli toukokuun lopussa seuraavia 12–18 kuukautta koskevat maakohtaiset suositukset. EU:n ja euroalueen talous on raportin mukaan osoittautunut kestäväksi. Kasvua jarruttavia ongelmia kuitenkin riittää. Näitä ovat mm. hidas tuottavuuden kasvu, talouskriisin seuraukset, eriarvoisuus sekä epävarmuus. Jäsenvaltioiden olisi raportin mukaan hyödynnettävä talouden elpymisen suomia mahdollisuuksia  paremmin, toteutettava rakenneuudistuksi, lisättävä investointeja ja vahvistettava julkista talouttaan. Painopisteet vaihtelevat eri puolilla EU:ta, mutta kaikkialla tarvitaan lisätyötä, jotta kasvusta tulee osallistavampaa, vahvempaa ja kestävämpää. Suomea koskevassa kertomuksessa todettiin, että tuottavuutta ja työvoiman tarjontaa lisäävien rakenneuudistusten nopea hyväksyminen ja toteuttaminen on olennaista keskipitkän aikavälin kasvunäkymien ja julkisen talouden kestävyyden paranemisen kannalta.

LUE LISÄÄ>>


EUROOPAN TULEVAISUUTTA KOSKEVAT POHDINTA-ASIAKIRJAT


Pohdinta-asiakirja EU:n globalisaation hallinnasta


Komissio käynnisti keskustelun EU:n globalisaation hallinnasta 10.5. julkaisemassaan pohdinta-asiakirjassa. Kyseessä oli toinen Komission julkaisema pohdinta-asiakirja. Asiakirjan toivotaan keräävän kommentteja niin kansalaisilta, järjestöiltä, EU:n jäsenvaltioiden hallituksilta kuin EU:n muilta toimielimiltä siitä, miten EU:n pitäisi tulevaisuudessa vaikuttaa globalisaatioon. Asiakirjassa nostetaan ensinnäksin esiin EU:n riippuvuutta kansainvälisistä markkinoista. Noin kolmasosa koko EU:n kansantulosta on peräisin EU:n ulkopuolelle käytävästä kaupasta. Euroopan vienti on kasvanut myös kansainvälisten markkinoiden kasvun myötä. Globalisaation myötä ihmiset matkustelevat, työskentelevät, opiskelevat ja asuvat vapaasti eri maissa. Nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet takaavat sen, että suurista fyysisistä etäisyyksistä huolimatta ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa entistä enemmän. Mahdollisuuksien lisäksi globalisaatio on tuonut mukanaan myös haasteita. Monet pelkäävät sen johtavan mm. eriarvoisuuteen, työpaikkojen katoamiseen ja sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen. Jotkut pelkäävät myös identiteetin, perinteiden ja elämäntapojen katoamista. Yleisnäkemys asiakirjassa on kuitenkin se, että globalisaatiosta voi olla hyötyä, mikäli sitä hallitaan asianmukaisesti.


Asiakirjassa korostetaan tarvetta muovata aidosti kestävä maailmanjärjestys, joka perustuu yhteisiin sääntöihin ja tavoitteisiin. EU on aina kannattanut vahvaa ja tehokasta globaalia säännöstöä. Mahdollisilla uusilla säännöksillä voitaisiin puuttua esimerkiksi haitalliseen ja epäreiluun käyttäytymiseen, kuten veropetoksiin, haitallisiin valtiontukiin tai sosiaaliseen polkumyyntiin. Tällaisin toimin luotaisiin myös tasavertaiset mahdollisuudet yritysten välille. Asiakirjassa esitetään myös välineitä EU:n sisäiseen hallintaan. EU:n sisälle ehdotetaan kehitettävän muun muassa välineitä, joilla suojellaan ja voimaannutetaan kansalaisia vankkojen sosiaalipoliittisten toimien avulla ja tuetaan kansalaisia antamalla heille heidän tarvitsemaansa koulutusta koko heidän elämänsä ajan. Ehdotuksia annetaan myös varallisuuden oikeudenmukaisemman jakaantumisen takaamiseksi. Globalisaation haittojen lieventämiseksi ratkaisuehdotuksena nähdään myös EU:n rakennerahastovarojen parempi kohdentaminen sekä myös EU:n globalisaatiorahaston hyödyntäminen. Asiakirja on kokonaisuudessaan luettavissa täältä. Lue lisää myös suomenkielisestä tiedotteesta.


Pohdinta-asiakirja Talous- ja rahaliiton syventämisestä


Toukokuun puolessa välissä komissio antoi kolmannen pohdinta-asiakirjansa osana Euroopan tulevaisuuden pohdintaa. Asiakirja koski tarkemmin Euroopan talous- ja rahaliittoa ja sen syventämisen tapoja. Kuten muillakin pohdinta-asiakirjoilla, sen tarkoituksena on virittää keskustelua talous- ja rahaliitosta sekä auttaa löytää yhteinen näkemys tulevaisuudesta. Asiakirja pohjalta käydyn keskustelun toivotaan johtavan konkreettisiin toimenpide-ehdotuksiin ennen vuotta 2019 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.


Asiakirjassa käydään läpi talous- ja rahaliiton yhteisiä periaatteita sekä esitetään kolme vaihtoehtoa syvemmälle yhteistyölle. Vaihtoehtoja ovat aidon rahoitusunionin viimeistely, yhdentyneemmän talous- ja finanssivakausunionin luominen sekä demokraattisen vastuuvelvollisuuden ankkurointi ja euroalueen instituutioiden vahvistaminen. Asiakirjassa tuodaan esiin myös euron menestystarinaa. Euroa käyttää jopa 340 miljoonaa ihmistä 19 jäsenvaltiossa. Yhteisen rahan kannatus on tällä hetkellä korkeimmillaan sitten vuoden 2004. Sitä kannattaa tällä hetkellä noin 72 % kansalaisista.


LUE LISÄÄ>> 


Pohdinta-asiakirja EU:n puolustusyhteistyöstä


Euroopan komissio julkaisi kesäkuun alussa pohdinta-asiakirjan Euroopan puolustusyhteistyön tulevaisuudesta. Asiakirjassa esitetään kolme skenaariota EU:n puolustuksen tulevaisuudelle. Samaan aikaan perustettiin myös EU:n puolustusrahasto tehostamaan yhteisiä puolustushankintoja. Rahaston on tarkoituksena on mm. koordinoida, täydentää ja laajentaa kansallisia investointeja, joiden kohteena on puolustusalan tutkimus, prototyyppien kehittäminen ja puolustusalan tarvikkeiden ja teknologian hankinta. Sen vuosibudjetti on 5,5 miljardia euroa. Samalla annettiin myös asetusehdotus Euroopan puolustusteollisuuden kehitysohjelmasta.


Asiakirjan ensimmäisessä skenaariossa turvallisuus- ja puolustusyhteistyön tarpeesta päätettäisiin edelleen tapauskohtaisesti vapaaehtoispohjalta. Siinä EU täydentäisi kansallisia toimia kuten ennenkin. Puolustusyhteistyötä vahvistettaisiin hieman, mutta EU:n ei edelleenkään osallistuisi vaativimpiin operaatioihin. Perustettavan puolustusrahaston avulla voitaisiin kehittää uusia yhteisiä voimavaroja, mutta jäsenvaltiot valvoisivat edelleen itse puolustusvoimavarojen kehittämistä ja hankintaa. Toisessa skenaariossa turvallisuus- ja puolustustoimintoja jaettaisiin vahvemmin jäsenvaltioiden välillä. Skenaariossa yhdistettäisiin joitakin taloudellisia ja operatiivisia resursseja solidaarisuuden lisäämiseksi. EU osallistuisi myös vahvemmin Euroopan suojelemiseen rajojensa sisä- ja ulkopuolella. Roolia voitaisiin vahvistaa mm. kyberturvallisuuden, rajavalvonnan tai terrorismin torjunnan alueilla. Yhteistyötä tehtäisiin enemmän myös EU:n ja Naton välillä. Kolmannessa, kaikista pisimmälle viedyssä skenaariossa puhutaan yhteisestä puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta, johon edettäisiin asteittain. Tässä skenaariossa EU-maat sitoutuisivat vahvemmin toistensa turvallisuuteen, EU ja Nato jakaisivat vastuun Euroopan suojelusta ja EU voisi toteuttaa myös korkeamman intensiteetin turvallisuus- ja puolustusoperaatioita.


Skenaariot on tarkoitettu herättämään keskustelua ja ne eivät myöskään ole toistensa poissulkevia. Asiakirjassa painotetaan, että EU:n turvallisuutta on kehitettävä ja tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että päätöksiä puolustusyhteistyöstä tehdään nyt. Pohdinta asiakirja on luettavissa suomeksi täältä.

LUE LISÄÄ>>


Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta


Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona 28.6. viimeisen lupaamansa EU:n tulevaisuutta koskevan pohdinta-asiakirjan, joka käsitteli aihepiiriltään EU:n rahoituksen tulevaisuutta. Asiakirjassa tarkastellaan vaihtoehtoja EU:n rahoituksen järjestämiseksi ottaen huomioon etenkin Iso-Britannian eroaminen EU:sta. Brexitin jälkeen EU:lta odotetaan entistä suurempaa vetovastuusta ja ratkaisuja uusilla politiikanaloilla, kuten muuttoliikkeen, sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden sekä puolustuksen aloilla. Samalla EU:lta odotetaan myös entistä suurempaa roolia humanitaarisen ja kehitysavun antajana sekä ilmastonmuutoksen torjujana. Komissio on kirjannut asiakirjaan viisi vaihtoehtoista etenemistapaa EU:n rahoituksen suhteen. Nämä on kirjattu pitkälti Valkoisessa kirjassa esitettyjen skenaarioiden ympärille. Asiakirjassa esitellään myös EU:n budjetin pääpiirteet sekä hahmotellaan keskeisten politiikan alojen tärkeimpiä trendejä ja kehityskulkuja. Pohdinta-asiakirja on luettavissa suomeksi täältä.

LUE LISÄÄ>>


HANKEMAAILMAN AJANKOHTAISET


Interreg Botnia-Atlantica -ohjelma ja Seinäjoen tiedotustapaaminen (30.8.)


Interreg Botnia-Atlantican seuraava hakukierros järjestetään 1.8.–13.9.2017. Hankkeita tulee rahoitettavaksi kolmesta ensimmäisestä toimintalinjasta (Innovaatiot, Elinkeinoelämä ja Ympäristö). Ohjelman sihteeristö järjestää syksyn hakukierrokseen osallistuville hakijoille tiedotustapaamisen 30.8. Seinäjoella, Framilla. Ilmoittautumiset tapaamisen tulee tehdä erillisellä lomakkeella 22. elokuuta mennessä ohjelman nettisivuilta. Tapahtuma on maksuton.


Interreg Baltic Sea Region


Itämeren Interreg -ohjelman seuraava hakukierros järjestetään syksyllä 2017. Tarkempia hakuaikoja ei ole vielä julkaistu. Seuraa tiedotusta täältä.


Kansalaisten Eurooppa-ohjelman hakuajat ovat vuosittain 1.3. ja 1.9.


Kuluvalla ohjelmakaudella Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa koskevat hakuajat päättyvät vuosittain joko 1.3. tai 1.9.. Maaliskuussa päättyvässä haussa rahoitetaan Eurooppalaiseen muistiperintöön, Town Twinningiin, Kuntien verkostoihin sekä Kansalaishankkeisiin liittyviä hankkeita. Lisäksi 1.9. päättyvässä haussa rahoitetaan Town Twinning ja Kuntien verkostot -hankkeita. Hakemukset käsitellään keskitetysti Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA:ssa Brysselissä. Hankkeiden hakemiseen liittyvissä asioissa neuvoo Suomessa Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden (ent. CIMO) asiantuntija.

LUE LISÄÄ>>


AIKO- ja EAKR -rahoitusta haettavana Etelä-Pohjanmaan liitosta


Etelä-Pohjanmaan liiton kautta haettavat AIKO- ja EAKR -rahoitushaut ovat nyt aktiivisesti päällä. Etelä-Pohjanmaan liitto on avannut kansallisen Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitushausta aktivointihaun ajalle 15.5.–1.9.2017. Rahoitusta on käytettävissä tällä hetkellä noin 320 000 € ja toteutusaikaa hankkeille on enintään vuoden 2018 loppuun.

Etelä-Pohjanmaan alueellisen EAKR-rahoituksen haku on myös auki ja päättyy 5.10.2017. Pirkanmaan liitossa on 5.10.2017 mennessä haettavana Etelä-Pohjanmaan alueellisesta rahoituskehyksestä EAKR-rahoitusta noin 900 000€.

LUE LISÄÄ>>

 
 
 
17.jpg
 
KANSAINVÄLISIÄ VIERAITA RUOKAPROVINSSIIN TUTUSTUMASSA

Etelä-Pohjanmaalla vieraili Food Business Summitin aikaan joukko kansainvälisiä vieraita Interreg Europe -rahoitteisen NICHE-hankkeen henkilöstövaihdon yhteydessä. Joukko yrityksiä, kehittämisorganisaatioita ja koulutusväkeä tutustui erityisesti maakuntamme elintarvikealaan ja ruokaketjun toimivuuteen. Vieraita saapui ympäri Eurooppaa Kreikasta, Puolasta, Romaniasta, Irlannista ja Pohjois-Irlannista. NICHE-hankkeessa pyritään edistämään ruokaketjujen innovatiivisuutta sellaisilla alueilla, joilla elintarvikeala on kärkiteema. Tärkeintä antia vierailuilla on hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakaminen sekä verkostoituminen alan toimijoiden kanssa.

 
 
 
 
ROAMING-MAKSUT POISTUIVAT 15.6.
 

Puheluiden, tekstiviestien sekä datakäytön hinnat halpenivat merkittävästi Euroopan unionin sisällä kesäkuun 15. päivä, kun verkkovierailuja koskevat maksut muuttuivat niin kutsutuiksi Roam it like home -sopimuksiksi. Kyseessä on Euroopan komission ajama uudistus, jota on työstetty jo pidemmän aikaa. Sopimus takaa datankäytön muissa EU-maissa samaan hintaan kuin kotimaassakin. Suomalaiset ovat EU:n alueella suurimpia mobiilidatan käyttäjiä, joten uudistus on etenkin suomalaisille tuntuva. Teleoperaattoreille taattiin sopimuksessa edelleen optio periä pientä lisämaksua kohtuullisen käytön ylittävältä käytöltä, mihin on haettava lupaa viestintävirastolta. Tästä huolimatta puhelimen käyttö ulkomailla on huomattavasti halvempaa kuin ennen sopimusta.

 
 
 
enf of roaming charges page image 131.png

OLETKO KÄYTTÄNYT EU-TIETOKESKUKSEN PALVELUITA ÄSKETTÄIN?
Anna palautetta!
 
epliitto_logo_valk.png  
EU-tietokeskus 
eu-tietokeskus@etela-pohjanmaa.fi
Frami, 4. kerros
Kampusranta 9 C / PL 109
60101 Seinäjoki
+358 40 024 1813
europe_direct_small.png
 
footer-divider_valk.png
 
Register: Etelä-Pohjanmaan liitto   ::   Copyright © 2015   ::   All rights reserved.
 
 
Peruuta uutiskirje