Jos viesti ei näy oikein, avaa se selaimessa
 
 
paakuva_eutietokeskus.jpg
 
 
Juhlien ja pohtien vuoteen 2017
 

Kuluvaa vuotta vietetään Euroopassa juhlallisissa mutta toisaalta myös epävarmoissa tunnelmissa. Maaliskuun lopulla juhlitaan marssien 60 vuotta täyttäviä Rooman sopimuksia, joilla perustettiin aikoinaan Euroopan sisämarkkinat. Työllisyyttä ja kouluttautumista edistävä Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) täyttää tänä vuonna 60 vuotta ja siihen liittyviä tapahtumia järjestetään Euroopassa ympäri vuotta. Pyöreitä vuosia viettää myös Erasmus(+)-ohjelma, jonka 30-vuotista historiaa juhlitaan kattavasti pitkin vuotta. Näillä kaikilla juhlinnan kohteilla on ollut selkeä merkitys Euroopan yhtenäisyyden kannalta. Ne ovat ohjelmia ja sopimuksia, jotka näkyvät selkeimmin ihmisten arjessa helpottaen liikkumista, matkustamista, työllistymistä, ostamista ja myymistä EU:n alueella.

Kaikelle tälle juhlinnalle on nyt myös tarvetta, sillä EU:n yhtenäisyys ja eurooppalaiset arvot ovat olleet viime aikoina koetuksella ehkä enemmän kuin koskaan. Viime vuonna tapahtui jotain odottamatonta ja mahdottomana pidettyä, kun Britannian kansa äänesti Brexitin puolesta. Eurooppalaisia arvoja tullaan testaamaan myös tulevissa kansallisissa vaaleissa, keväällä Ranskan presidentinvaaleissa ja syksyllä Saksan liittopäivävaaleissa. Kuluva vuosi tuleekin olemaan erittäin mielenkiintoinen ja nyt jos koskaan kannattaa seurata mitä Euroopassa tapahtuu!

Tähän uutiskirjeeseen on koottu alkuvuoden keskeisiä EU-uutisia, ajankohtaisia hakuaikoja sekä kurkistettu kansainvälisen hanketoiminnan edistämiseen Etelä-Pohjanmaalla. Antoisia lukuhetkiä ja hyvää alkanutta vuotta kaikille lukijoille!Malta Euroopan neuvoston puheenjohtajaksi


Malta aloitti vuoden alussa Euroopan neuvoston puheenjohtajana. Puoli vuotta kestävälle puheenjohtajakaudelle Malta on asettanut kuusi prioriteettia, joita se haluaa edistää. Prioriteettien taustalla näkyy tavoite palauttaa luottamus EU:hun, tarve vuoropuhelulle sekä avoimelle keskustelulle ja pohdinnalle EU:n tulevaisuudesta sekä ajankohtaisista muuttoliikkeisiin, turvallisuuteen ja talouteen liittyvistä kysymyksistä. Lue lisää Maltan puheenjohtajuudesta täältä.

Talouskohtainen talvipaketti 2017: Suomen makrotalouden tilanne on tasapainottumassa

Euroopan komissio julkaisi helmikuun lopulla jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista tilannetta koskevat analyysit, eli niin kutsutut talouskohtaiset talvipaketit. Kaikkinensa jäsenvaltiot ovat onnistuneet toteuttamaan viime vuonna saamaansa ohjausta investointien edistämisestä rakenneuudistusten ja vastuullisen finanssipolitiikan toteuttamisesta. Viime syksynä perusteellisen tarkastelun alle joutuneista 13 jäsenvaltiosta kuitenkin vain Suomen tilanteen nähtiin tasapainottuneen. Jäljelle jäävistä jäsenvaltioista Bulgariassa, Ranskassa, Kroatiassa, Italiassa, Portugalissa ja Kyproksella todettiin oleva edelleen liiallisia epätasapainoja ja Saksassa, Irlannissa, Espanjassa, Alankomaissa, Sloveniassa ja Ruotsissa jonkinlaisia epätasapainoja. Maakohtaisessa raportissa Suomen talouden nähtiin vahvistuneen ja työllisyyden kohentuneen. Merkittävää edistymistä nähtiin tapahtuneen etenkin palkoista sopimisessa ja jonkinlaista edistymistä työvoiman kohtaannossa, palveluiden kilpailukykyisyydessä sekä SOTE-uudistuksen toteuttamisessa. Raportissa mainittiin positiivisena uutisena myös kilpailukykysopimus, jonka odotetaan vähentävän ajan mittaan kumuloitunutta kilpailukykyvajetta. Lue lisää: kaikkia maita koskeva tiedote ja Suomea koskevan raportin tiedote.

30-vuotiaan Erasmus+-ohjelman juhlavuosi

Komissio käynnisti tammikuun lopussa myös juhlavuoden 30-vuotiaan Erasmus+-ohjelman kunniaksi. Erasmusta pidetään yhtenä onnistuneimmista Euroopan unionin ohjelmista. 30-vuotisen historiansa aikana siihen kuuluvien ohjelmien on laskettu liikuttaneen yli 9 miljoonaa ihmistä. Nykyinen vuodesta 2014 voimassa ollut ohjelma liikuttaa korkeakouluopiskelijoiden lisäksi toisen asteen opiskelijoita, työharjoittelijoita, vapaaehtoistyöntekijöitä, nuoria, nuoria yrittäjiä, urheilujärjestöjä sekä opetushenkilökuntaa ja nuoriso-ohjaajia. Ohjelmaa juhlitaan eripuolella Eurooppaa monenlaisin tapahtumin. Virallisia syntymäpäiviä vietetään kesäkuun 17. päivä Brysselissä. Ohjelmassa mukana olevia toimijoita kannustetaan myös järjestämään omia tapahtumia ja ilmoittamaan niistä yhteisessä tapahtumakalenterissa. Lue lisää Erasmus+-ohjelman juhlavuodesta täältä. Lue myös täältä, miten ohjelma on liikuttanut ihmisiä Etelä-Pohjanmaalla.

erasmus-banner-336x280-fi-72dpimuokattu – kopio.jpg


Hae avustusta tapahtumaasi Euroopan nuorisoviikolle!

Euroopan nuorisoviikkoa vietetään tänä vuonna toukokuun ensimmäisellä viikolla (1.-7.5.) osana Erasmus+ 30 -juhlavuotta. Viikon teemana ovat tänä vuonna nuorten osallisuus, solidaarisuus ja tasaveroiset osallistumismahdollisuudet. Viikolla on tarkoitus tuoda esiin eurooppalaista nuorisopolitiikkaa sekä EU:n Erasmus+-nuoriso-ohjelmaa. Suomen Erasmus+-toimisto kannustaakin nuorten parissa toimivia tahoja sekä nuorisoa järjestämään paikallisia, alueellisia ja kansallisia tapahtumia tuolle viikolle. Tapahtumien järjestämiseen voi hakea tukea (enintään 1000 euroa). Hakuaika päättyy 24.3.2017. Lue lisää nuorisoviikosta ja tapahtumahausta täältä.

Uusia pankkeja mukaan rahoittamaan pk-yritysten investointeja


Euroopan investointipankkiryhmään kuuluva Euroopan investointirahasto (EIR) allekirjoitti tammikuun lopussa ensimmäiset takaussopimukset Suomessa kolmen pankin kanssa. Sopimusten odotetaan helpottavan yli 800 suomalaisen pk-yrityksen rahoituksen saamista. Mukana pankeista ovat Ålandsbanken, Osuuspankki sekä Oma Säästöpankki. Sopimusten myötä pk-yrityksille halutaan taata rahoituksen saaminen paremmilla ehdoilla, kuten pienemmillä koroilla, pidemmillä erääntymisajoilla tai pienemmillä vakuusvaatimuksilla. Sopimusten odotetaan luovan pk-yrityksille yhteensä noin 220 miljoonaa euroa rahoitusta, mikä on hieman yli puolet 400 miljoonan euron tavoitteesta. Toimenpiteet ovat osa viime syksynä voimaan tullutta pk-yrityksiä koskevaa aloitetta, jolla luotiin yhteinen rahoitusväline helpottamaan pienyritysten yksityistä ja julkista rahoituksen saantia. Kysy lisää rahoitusmahdollisuuksista yllämainituista pankeista.


Kansainvälistä hanketoimintaa Etelä-Pohjanmaalla


Etelä-Pohjanmaalla ollaan oltu alkuvuodesta hyvin aktiivisia kansainvälisen hanketoiminnan parissa. Heti tammikuun lopussa starttasi käyntiin Kansainvälinen hankeosaaja -koulutus ja samaan syssyyn järjestettiin myös ohjelmakohtaisia verkostoitumistapahtumia.

Kansainvälinen hankeosaaja 2017 -koulutus


Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Etelä-Pohjanmaan liitto järjestävät yhdessä alueellisen Excellence Forum -verkoston kanssa kansainvälisiin hankkeisiin keskittyvän koulutuksen. Koulutus on kohdennettu etenkin kuntien, kehittäjä- ja koulutusorganisaatioiden, elinkeinoyhtiöiden sekä yritysten edustajille. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin rahoitusohjelmiin ja käydään läpi yleisesti hankkeiden eri vaiheisiin liittyviä toimenpiteitä aina hankevalmistelusta hankkeiden toteuttamiseen. Kevään 2017 aikana tullaan järjestämään yhteensä 5 koulutuskertaa ja suunnitteilla on myös opintomatka koulutuksen päätteeksi.  

Ensimmäinen kokoontuminen järjestettiin jo tammikuun lopulla 24.1. . Tuolla kerralla esiteltiin kansainvälistä hanketoimintaa Etelä-Pohjanmaalla ja yleisesti erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Tapaamiskerralle saatiin myös vierailevia tähtiä, kun Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston johtaja Sanna Alaranta ja EU-asiantuntija Emilia Pernaa esitelmöivät Brysselissä sijaitsevan toimistonsa toiminnasta ja  siitä, kuinka heidän verkostojaan voi hyödyntää esimerkiksi hankepartnereiden hankinnassa. Lisätietoja koulutuksesta antaa Helli Kitinoja (helli.kitinoja@seamk.fi). Lisää koulutuksen sisällöstä täällä.  

Kansainvälisen hankehaun yhteistyöfoorumit

Kansainvälisen hanketoiminnan merkeissä kokoonnuttiin tammi-helmikuun aikana myös Excellence Forumin järjestämissä verkostoitumistapahtumissa. Interreg-ohjelmiin keskittyvä verkostoitumistapaaminen järjestettiin tammikuun lopulla 30.1. Jaakko Hallila Etelä-Pohjanmaan liitosta esitteli tapaamisessa Interreg Europe, Botnia Atlantica sekä Itämeri -ohjelmien sisältöjä, minkä jälkeen Sami Perälä EPTEK ry:stä kertoi kokemuksistaan pääpartnerina toimimisesta kansainvälisessä hankkeessa. Toinen Excellence Forumin verkostoitumistapaaminen järjestettiin 7.2., jossa keskiössä olivat ERASMUS+-ohjelman hankkeet.

Tulevia hankehakuja

Interreg Europe 1.3.-30.6.2017
Interreg Europe -ohjelman kolmas hakukierros toteutetaan 1.3.-30.6.2017. Ohjelman toimintalinjoja ovat: 1. Tutkimus, tekonologian kehittäminen ja innovaatiot, 2. Pk-yritysten kilpailukyky, 3. Vähähiilinen talous sekä 4. Ympäristö ja luonnonvarojen käytön tehokkuus. Lue lisää täältä.

Interreg Europe -ohjelman kolmannesta hausta järjestetään myös perjantaina 3.3. webinaari klo. 11-12 Suomen aikaa. Webinaarissa ohjelman asiantuntija kertovat hakupaketista- ja prosessista, budjetoinnista sekä tarjoamastaan hankeavusta. Ilmoittautumiset webinaariin täältä.

Itämeren alueen ohjelma (Interreg Baltic Sea Region)
Seuraavan, toimintalinjoja 1-3 koskevan haun avaamisesta ei ole vielä päätetty. Asia tullaan päättämään seuraavan seurantakomitean kokouksen aikoihin toukokuussa 2017.  Näillä näkymin haku tullaan avaamaan vuoden 2017 loppupuoliskolla. Lue lisää ohjelmasta täältä.

Botnia-Atlantica
Ohjelman seitsemäs haku on käynnissä ja suljetaan 13.3.2017. Haku on avoin toimintalinjoille 1–3. Ohjelman kahdeksas hakukierros on tarkoitus järjestää 1.8.–13.9.2017.

Hankehakuihin ja etenkin Botnia-Atlantica -ohjelmaan liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä Jaakko Hallilaan (jaakko.hallila(at)etela-pohjanmaa.fi), joka vastaa Etelä-Pohjanmaalla Botnia-Atlantica -ohjelman yhteyspisteestä. Kansainvälisistä rahoitusohjelmista kootusti tietoa myös täältä.

 
 
c5hn7tlwmaanwtc.jpg
 
Osallistu RegioStars 2017 -kisaan!
Vuosittainen RegioStars -kilpailu on taas käynnissä. Kymmenettä kertaa järjestettävän kilpailun tavoitteena on tunnistaa aluekehityksen hyviä käytänteitä ja nostaa esiin innovatiivisia hankkeita.  Kilpailua käydään viidessä kategoriassa, joita ovat älykäs erikoistuminen pk-yritysten innovoinnissa, energiaunioni ja ilmastotoimet, naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja aktiivinen osallistuminen, koulutus sekä digitaalistuvat kaupungit. Kunkin kategorian voittajat julkistetaan 10.10. järjestet-
tävässä palkintoseremoniassa, joka järjestetään Brysselissä Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon yhteydessä. Aikaa osallistumiselle on 10.4.2017 saakka. Lue lisää kilpailusta TÄÄLTÄ.
 
Euroopan kulttuuripääkaupungit
vuonna 2017
 
Euroopan kulttuuripääkaupungit vaihtuivat perinteiseen tapaan vuoden alussa. Tänä vuonna kulttuuripääkaupun- keina toimivat Tanskan Århus ja Kyproksen Pafos. Kulttuuriohjelma lähti käyntiin Århusissa 21.tammikuuta järjestetyissä avajaisissa ja Pafosissa 28. tammikuuta. Kummassakin kaupungissa järjestetään vuoden aikana moniopulisesti erilaisia tapahtumia, joten nyt jos koskaan on hyvä aika suunnata matka kaupunkeihin. Tutustu kulttuuripääkaupunkien tarjontaan: Århus ja Pafos.
 

 
c1exduuxgaaimwt.jpg

OLETKO KÄYTTÄNYT EU-TIETOKESKUKSEN PALVELUITA ÄSKETTÄIN?
Anna palautetta!
 
epliitto_logo_valk.png  
EU-tietokeskus 
eu-tietokeskus@etela-pohjanmaa.fi
Frami, 4. kerros
Kampusranta 9 C / PL 109
60101 Seinäjoki
+358 40 024 1813
europe_direct_small.png
 
footer-divider_valk.png
 
Register: Etelä-Pohjanmaan liitto   ::   Copyright © 2015   ::   All rights reserved.
 
 
Peruuta uutiskirje