Problem med att läsa detta nyhetsbrev? Klicka här för att öppna i webbläsaren.
 
 
 
 
Seminarium om delaktighet och kultur i Seinäjoki
 
 

Projektet Välfärd för kommuner över gränser som startade år 2015 håller sitt slutseminarium i Seinäjoki tisdagen den 30 januari 2018 kl. 12–16. Temat för seminariet Osallisuus ja kulttuuri är delaktighet och sambandet mellan delaktighet och konst- och kulturverksamhet som främjar hälsa och välbefinnande.

 

Delaktighetstemat har varit starkt framme i diskussionerna kring vård- och landskapsreformen. Institutet för hälsa och välfärd THL publicerade i slutet av 2017 ett arbetsdokument om vad som avses med delaktighet Mitä osallisuus on? - osallisuuden viitekehystä rakentamassa. På seminariet i Seinäjoki representeras Institutet för hälsa och välfärd av regionkoordinator Tanja Hirschovits-Gerz från Sokra-projektet för främjande av social delaktighet, som ska berätta om arbetet med att främja delaktighet och motverka fattigdom i Finland.

 

Karleby stads kulturdirektör Sampo Purontaus undersökte delaktighet i stadens kulturpolitiska planering i sin doktorsavhandling år 2008. På seminariet kommer han att tala om kulturell delaktighet och förebyggande av utslagning. I Vasa startade i början av 2018 Alvar-bildtelefontjänsten för äldre. Den kommer att presenteras av Sanna Keskikuru från Vasa stads Seniorcenter.

 

Utredning om kulturellt äldrearbete i finländska städer

 

Seminariet i Seinäjoki arrangeras i samarbete med AILI-nätverket för kulturellt äldrearbete som samtidigt samlas i Seinäjoki. Jyväskylä stads kultur- och utvecklingsdirektör Mari Aholainen, som nu är studieledig, har på uppdrag av nätverket undersökt kulturellt äldrearbete i finländska kommuner med över 50 000 invånare. På seminariet får vi höra de senaste resultaten av utredningen.

 

Seminariet Osallisuus ja kulttuuri är gratis och kaffeservering ingår i programmet. Välkomna!  

 

Här hittar du seminariets program.
Live stream, https://www.facebook.com/hyvinvointiakuntiinilmanrajoja/ 

 

Anmäl dig senast 23.1.2018 på adressen https://fi.surveymonkey.com/r/5732H5H
  

 
 
 
hytesote net.jpg
 
Mera välfärd, mindre sjukvård
 

I projektet Välfärd för kommuner över gränsers nya publikation presenteras bl.a. den finländska välfärdens historia och hur ljud i naturen kan vara hälsofrämjande. Dessutom kan du bekanta dig med de 28 kommunala pilotprojekt som genomförts inom projektet. 

 
 
 
 
En åtgärdsrekommendation från ArtsEqual: Konsttjänster till vården enligt procentprincipen
 

Forskningsprojektet ArtsEqual rekommenderar att kommuner och landskap riktar en viss procent av social- och hälsovårdsorganisationernas budget till konst- och kulturtjänster.  

 
 
 
artsequal5 net.jpg


 

Projektchef Esa Vienamo
tel. 0400 883317
E-post: esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi

 

Besöksadress:

Välfärd för kommuner över gränser

Södra Österbottens förbund

Kampusranta 9 C
Frami, 4:e våningen
Seinäjoki

Postadress:

Välfärd för kommuner över gränser

Södra Österbottens förbund

PL 109
60101 Seinäjoki

 
 Pohjanmaan liitto
 Svenska Österbotten förbund
Etelä-Pohjanmaan liitto
Undervisnings- och kulturministeriet
 
 
Register:   Södra Österbottens förbund   ::   Copyright © 2016   ::   All rights reserved.
 
 
Avsluta prenumeration