Problem med att läsa detta nyhetsbrev? Klicka här för att öppna i webbläsaren.
 
 
 
 

Rehalibiliterande konstverksamhet i
Kristinestad

 
 

Vänstugan Primula i Kristinestad har redan i tio års tid arrangerat mångsidig dagverksamhet för invånare som riskerar utslagning eller har psykiska problem. Vid sidan av handarbete har man i år också introducerat kreativa och konstnärliga aktiviteter. Temat för den nya verksamheten, som kom igång genom ett pilotprojekt, är ljusdesign och ljusstöpning.

 

Vänstugan Primula har lyckats väl med att nå lokala klienter och hjälpbehövande. Verksamhetsledaren Torolf Back berättar att Primula i fjol registrerade sammanlagt 5 800 besök. Föreningen vill med sin verksamhet erbjuda besökarna en trygg mötesplats. Genom att den sociala samhörigheten förbättras får också vardagen mer betydelsefullt innehåll.

 

torolf pieni.jpgGenom ett kommunalt pilotprojekt inom Välfärd för kommuner över gränser kunde Primula starta den konstverksamhet som man länge saknat.

- I många år hade jag tänkt att vi kunde göra något kreativt, t.ex. något med ljusstöpning. Nu har det blivit möjligt via det kommunala pilotprojektet. Vi kommer att fortsätta med verksamheten om det är ekonomiskt möjligt, berättar Torolf Back.   
   

Formgivning och stöpning av ljus har hittills lockat 10-15 personer till Primula och av dem har de flesta varit män. Genom pilotprojektet har man skaffat bl.a. redskap och material. I det kreativa arbetet kan deltagarna fritt förverkliga sig själva. Verksamheten är ny och man försöker locka också nya deltagare.

 

Vänstugan Primulas lokaliteter finns på Strandgatan i Kristinestad. För närvarande pågår omfattande renoveringar i det gamla trähuskvarteret. De gamla byggnaderna iståndsätts med bidrag från Svenska Kulturfonden och dagverksamheten har flyttats till ett annat ställe bara några hundra meter borta. Renoveringen kommer invändigt att bli klar under vintern men på gården fortsätter arbetet fortfarande nästa sommar. 

 
 
 
ramahtaa.jpg
 
Ny rämähtää ja muita tarinoita -pjäsen i Seinäjoki
 
Den dramatiserade pjäsen Ny rämähtää ja muita tarinoita som bygger på livshistorier av personer med minnessjukdomar kommer att vara huvudevenemanget under Armas -festivalen i Seinäjoki.

 

 
 
 
 
Riksomfattande Armas-festivalen för äldre 1.-15.10.2017
 
LDen riksomfattande Armas-festivalen är ett konstevenemang för äldre. I de österbottniska landskapen ordnas Armas-evenemang i Vasa, Seinäjoki och Kristinestad.  
 
 
 
 
armas banneri.jpg


 

Projektchef Esa Vienamo
tel. 0400 883317
E-post: esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi

 

Besöksadress:

Välfärd för kommuner över gränser

Södra Österbottens förbund

Kampusranta 9 C
Frami, 4:e våningen
Seinäjoki

Postadress:

Välfärd för kommuner över gränser

Södra Österbottens förbund

PL 109
60101 Seinäjoki

 
 Pohjanmaan liitto
 Svenska Österbotten förbund
Etelä-Pohjanmaan liitto
Undervisnings- och kulturministeriet
 
 
Register:   Södra Österbottens förbund   ::   Copyright © 2016   ::   All rights reserved.
 
 
Avsluta prenumeration