Problem med att läsa detta nyhetsbrev? Klicka här för att öppna i webbläsaren.
 
 
 
 
Bildkonstnärer och konstintresserade personer med utvecklingsstörning skapar miljökonst tillsammans i Lappo
 
 

Konstintresserade personer med utvecklingsstörning har sedan april under ledning av lokala konstnärer byggt miljökonst i parken kring servicecentret Jukantupa i Lappo. På tisdag den 20 juni fick alla intresserade möjlighet att se de verk som skapats hittills.

 

Den gemensamma träffen inleddes med att skaparna själva och deras vänner fick ge förslag till namn på de små stugor som hade dykt upp på gräsmattan. Och förslag var det ingen brist på. Tonttukylä, Paukkula, Körttikylä! Efter en omröstning fick gruppen av stenstugor namnet Jukkala. Den stora jätten som ligger inbäddad i marken fick namnet Isoo-Jukka (Store Jukka).

   
lapua kuva.jpg

  Jukkala´s stenstugor, och den stora jätten som fick namnet Isoo-Jukka
 
KUKE-projektet, bildkonst för personer med utvecklingsstörning, är ett av årets kommunala pilotprojekt inom projektet Välfärd för kommuner över gränser. Kultursektorn i Lappo har ansvarat för projektadministrationen. Också stadens trädgårdsavdelning, som har gjort konstverksamheten möjlig, har spelat en viktig roll. Målet med projektet i Lappo är att starta och förankra en professionellt ledd bildkonstverksamhet som lämpar sig för specialgrupper och serviceboenden.

 

De konstintresserade i Jukantupa som gick med i projektet har genom verksamheten fått positiva erfarenheter och trevlig omväxling.

- Vi har kärrat stenar och sand, tillverkat cement, öst med spadar och beundrat resultatet.  Ibland har vi lutat oss mot spadarna och blivit bitna av knott, berättade Satu Niemelä om försommarens utställningsbygge.

 

Arbetet med miljökonstutställningen fortsätter i parken kring Jukantupa ända fram till hösten. I närheten av parken finns också daghem, hälsocentral och enheter för serviceboende, så miljökonsten kommer att glädja också många andra bland lokalbefolkningen.

 

Konstverksamheten för personer med utvecklingsstörning leds av Lappoborna och bildkonstnärerna Hanna Peltotupa och Minna Rajala. De som har deltagit i miljökonstprojektet från Jukantupa serviceboende är Timo Saarikoski, Jyrki Väisänen, Hannu Erikoinen, Päivi Rappe, Satu Niemelä, Sirpa Rouhiainen och Hannu Harju.

 
 
 
kultthyvsuu 264.jpg
 
En regional plan för kulturell välfärd i Birkaland
 

Den första planen för kulturell välfärd är resultatet av ett omfattande samarbete. Planen börjar genomföras under hösten 2017. 

 
 
 
 
En ny nättidskrift, Taidetutka, har utkommit
 

Den första tidskriften, som är resultatet av ett omfattande samarbete, har som tema ”konsten tillhör alla."
  

 
 
 
taidetutka logo 264.jpg


 

Projektchef Esa Vienamo
tel. 0400 883317
E-post: esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi

 

Besöksadress:

Välfärd för kommuner över gränser

Södra Österbottens förbund

Kampusranta 9 C
Frami, 4:e våningen
Seinäjoki

Postadress:

Välfärd för kommuner över gränser

Södra Österbottens förbund

PL 109
60101 Seinäjoki

 
 Pohjanmaan liitto
 Svenska Österbotten förbund
Etelä-Pohjanmaan liitto
Undervisnings- och kulturministeriet
 
 
Register:   Södra Österbottens förbund   ::   Copyright © 2016   ::   All rights reserved.
 
 
Avsluta prenumeration