Problem med att läsa detta nyhetsbrev? Klicka här för att öppna i webbläsaren.
 
 
 
 
Kreativa stunder med äldre på vårdhem
 
 

I Vasa och Korsholm har konstnärer och personer med minnessjukdom som bor på vårdhem träffats till interaktiva stunder under våren 2017. Med hjälp av olika konstformer har de tillsammans visualiserat och dramatiserat de äldres liv och berättelser till konstporträtt.

 

Fyra konstnärer från olika områden deltar i det kommunala pilotprojektet Levande berättelse som planerats av Vasa stad och Korsholms kommun. De deltagande konstnärerna är ljuddesignern Stefan Backas, samfundskonstnären Maria Nordbäck, bildkonstnären Mikki Paajanen samt teaterkonstnären Nina Vana. På vårdhemmen har träffarna ordnats i smågrupper eller med enskilda äldre.

 

Maria Nordbäck har inom pilotprojektet besökt Solgård i Korsholm och Bruksgården i Vasa.  Maria berättar att det lätt blir ändrade planer när man arbetar med personer med minnessjukdomar
- Alla är individer och arbetet påverkas av bl.a. avdelningens dagsrytm samt deltagarnas intresse och sinnesstämning. Man måste leva med i stunden och vid behov ändra sina planer.

 

koruja.jpgTillsammans med de äldre på Solgård har de gjort målningar, smycken och pappersblommor. De boende har också fått prova på fotografering och på att lyssna till gammal musik via musiktjänsten Spotify. På väggen i serviceboendet har man satt upp en liten utställning över de gemensamma stunderna och resultaten av dem.

 

Enligt Maria har det varit glädjande att under de gemensamma stunderna få se deltagarna uppleva känslan av att lyckas.  

Under arbetets gång dyker det för många deltagare upp minnen av att göra något med händerna.  Det visade sig att en av de boende på Solgård hade varit amatörmålare. Det var fint att se hur penseln fortfarande hittade olika former.

                     

Solgårds föreståndare Mikaela Ahlbäck-Strand har varit nöjd med konstnärsbesöken.

Samarbetet har varit jätte bra. Omtyckt av både boende och personal. Programmet har varit varierande och lämpligt.

 
 
 
glädjespridarna 264.jpg
 
Glädjespridarna förmedlar glädje och underhållning i vardagen
 
 

Projektet Glädjespridarna i Pedersöre erbjuder på sin webbplats över 20 aktörers och artisters tjänster. Den primära målgruppen för programtjänsten är äldre inom vård och omsorg.

 
 
 
 
jarjestot 264.jpg
 
Organisationernas ställning i vårdreformen håller på att klarna
 
 

I lagen om ordnande av social- och hälsovård får landskapen en allmän samarbetsförpliktelse med organisationer. Dessutom ska landskapet ställa upp mål för främjande av hälsa och välfärd i social- och hälsovårdstjänsterna. 

 
 
 
 
 
sairaalanova264.jpg
 
Sairaala Nova i Jyväskylä satsar på konst
 
 

Det nya sjukhuset Sairaala Nova som byggs i Jyväskylä kommer att få konst som anskaffats enligt procentprincipen. Till konstanskaffningar och -verksamhet används 0,25 % av byggets totalkostnader, dock högst en miljon euro. Konst från Mellersta Finland prioriteras. 

 
 


 

Projektchef  Esa Vienamo
tel. 0400 883317
E-post: esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi

 

Besöksadress:

Välfärd för kommuner över gränser

Södra Österbottens förbund

Kampusranta 9 C
Frami, 4:e våningen
Seinäjoki

Postadress:
Välfärd för kommuner över gränser
Södra Österbottens förbund
PL 109
60101 Seinäjoki

 
 Pohjanmaan liitto
 Svenska Österbotten förbund
Etelä-Pohjanmaan liitto
Undervisnings- och kulturministeriet
 
 
Register: Södra Österbottens förbund  ::   Copyright © 2016   ::   All rights reserved.
 
 
Avsluta prenumeration