Problem med att läsa detta nyhetsbrev? Klicka här för att öppna i webbläsaren.
 
 
 
 

Samkommunen Kaksineuvoinen utbildar nya kulturansvariga

 
 

I Kauhava, Lappajärvi och Evijärvi har man inom social- och hälsovården gått in för att systematiskt föra ut kultur och kreativitet i vardagen.  Det kommunala pilotprojektet Taiku sotessa genomförs av samkommunen Kaksineuvoinen som verkar i tre kommuner. I samkommunens olika verksamheter har man i början av året utsett kulturansvariga, som under året kommer att få mångsidig handledning och utbildning i kultur och kreativa metoder.

 

Den första utbildningsdagen för de nya kulturansvariga hölls i Kauhava i mars. Trettiosex anställda inom social- och hälsovården som på sina egna arbetsställen dagligen tar hand om seniorer, personer med utvecklingsstörning, rehabiliteringsklienter inom mentalvården eller personer som riskerar utslagning. Sammanlagt fem motsvarande utbildningsdagar kommer att ordnas under året. De teman som ingår i utbildningen är musik, dans, teater, fotografering och bildkonst samt litteratur och ordkonst.

 
taiku sotessa net.jpg 
Pirjo Heino (på vänster), Marja-Liisa Nevala, Jutta Dinga, Maarit Moilanen, Sari Kuikka,
Laura Peräsalo och Hanna Korhonen förbereder sig för utbildningsdagen 11.4.2017.

 

Vårdpersonalen har för det mesta ställt sig positiv till utbildningen och de kreativa metoderna. En del har sagt att de äntligen får göra det de alltid har velat. Man vill ändå inte se kultur och kreativitet som något som avviker från den normala verksamheten, utan de är en del av en god vardag och service.

 

- Integreringen av kultur och kreativitet kan ses som ett nytt arbetssätt, där vi möter de boende som människor. Vi inkluderar klientens personlighet, också vår egen. Det är viktigt att mötas, säger närvårdaren Laura Peräsalo på Mäki-Kevaris äldreboende i Ylihärmä.

 

- I och med den nya verksamheten skapar vi välbefinnande för både klienterna och personalen. Förhoppningsvis blir verksamheten permanent och får fortsätta också efter vårdreformen, säger samkommunsdirektör Antti Perkkalainen på Kaksineuvoinen. 

 
 
 
satu1_pieni.jpg
 
Kulturverksamheten för seniorer i Seinäjoki fick ny koordinator
 
I Seinäjoki har det kulturella äldrearbetet utvecklats systematiskt och målmedvetet under flera år. Från början av mars lotsas detta arbete av Satu Kokkoniemi.
  
 
 
 
 
Taikusydän i Västra Finland: Utlåtande om vårdreformen
 
Taikusydän nätverket i Västra Finland har gjort en utlåtande om konst, kultur och vårdreformen. Smidiga servicekedjor inom kulturen och lättillgängliga kulturtjänster är bra indikatorer på hur väl vård- och landskapsreformen lyckas.
  
 
 
 
taikusydän pikkukuva net.jpg


 

Projektchef Esa Vienamo
tel. 0400 883317
E-post: esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi

 

Besöksadress:

Välfärd för kommuner över gränser

Södra Österbottens förbund

Kampusranta 9 C
Frami, 4:e våningen
Seinäjoki

Postadress:

Välfärd för kommuner över gränser

Södra Österbottens förbund

PL 109
60101 Seinäjoki

 
 Pohjanmaan liitto
 Svenska Österbotten förbund
Etelä-Pohjanmaan liitto
Undervisnings- och kulturministeriet
 
 
Register:   Södra Österbottens förbund   ::   Copyright © 2016   ::   All rights reserved.
 
 
Avsluta prenumeration